även på sydligare breddgrader kan det snöa (Skåne)